Background Image

Hakkımızda

MMM GRUP reformların etkinliğini artıran ve uygulamasını kolaylaştıran Bilgi Yönetim Sistemleri üreten, halihazırda kamu kurumlarında onlarca yazılımı çalışan bir şirkettir.

MMM GRUP'un kuruluş gayesi ve vazgeçilmez hedefi ülkemizin kamu kaynaklarının etkili, verimli ve mali saydamlıkla kullanılmasını öne çıkaran reformların sınırlarını ve uygulama adımlarını belirleyen kanun ve yönetmelikleri birbirine entegre ve tek platformdan yöneten yazılıma dönüştürmektir. Böylelikle ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

 • MİSYONUMUZ

  Mevzuata uygun, kullanılabilir, ilerleyen yıllarda güncelliğini koruyan, gelişim ve değişime uyarlanabilir bir teknolojiyle üretim ve hizmeti kolaylaştıran bilgi sistemleri geliştirmek.

 • VİZYONUMUZ

  Türkiye'nin bilişim sektöründeki kalkınma stratejilerine ve hedeflerine paralel yeni yazılımlar geliştirmek.

 • İLKELERİMİZ

  Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken ve sunarken samimi ve dürüst olmak, disiplinli ve planlı çalışmak ve çalıştırmak. Her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini ön planda tutmak.

 • SUNUŞ

  SUNUŞ

  Teknoloji haberleşme ve iletişimin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bu zamanda dünyadaki yenilikler kısa bir süre sonra birçok insan tarafından biliniyor. İnsanlar haklı olarak kendi yaşamlarını kolaylaştıran bu yeniliklerin idarecileri tarafından hayata geçirilmesini umuyor ve bekliyor. Bu beklentilere cevap vermek mali imkânlar yanında bilgi, beceri, gayret ve teknoloji gerektirir. Kamuoyunun bu talepleri plan-programla birlikte yönetim ve denetimin önemini de bir kez daha artırmıştır. Bu gerçekler göz önüne alınarak gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Kamu Mali Yönetimi alanında yasal düzenlemeler yapılmış, genel yönetim kapsamındaki bütün kamu idareleri için Stratejik Plan ve Performans Programı yapma zorunluluğu getirilmiştir.

  Ülkemizde pozitif yönde hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta; bu değişimle hem genel bütçeli hemde özel bütçeli kurumlar toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek, halkı memnun etmek isteyen bir anlayışla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar atmaktadır. Ancak şu hakikati gözardı etmemeli; ülkemizde sözü edilen alanda atılan adımlar oldukça yenidir. Bu çalışmaların sürdürülebilirliği, mevzuatın kâmil manada hazırlanmasının yanında uygulamadaki zorlukların ortadan kaldırılmasını da gerektirir.

  Konunun önemine binaen acilen üstüste yayımlanan kanun ve yönetmeliklerin hayata geçirilmesi için kurumların bilgi teknolojilerini reformlarla eşzamanlı yenilemeleri kaçınılmaz olmuştur. Bu alanda yeni ve yenilenebilir bilgi teknolojilerine ihtiyaç vardır. MMM GRUP sözü edilen bu teknolojileri kamunun ve özel sektörün kullanımına sunan şirketlerdendir.

  Yapılan reformlarla kamu yönetiminin yapısında demokratik ve modern bakış açılarının ortaya çıktığı bu günlerde yönetimlerin yetki ve sorumlulukları da artmıştır. Bilgi teknolojileri üreten şirketimiz bu refomların anlaşılmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak maksadıyla azami gayret etmektedir. Bu gayretlerimizin inşallah ülkemizin kalkınmasına katkı sağladığını-sağlayacağını umuyoruz. Sürdürülebilir ve yenilenebilir teknolojilerin geliştirilmesi ve kurulup işletilmesi; Türkiye’yi yarınlara taşıyacak ve bu alanda çıkarılan bütün mevzuatların uygulamalarını kolay ve etkin kılacaktır. Bu bilinç ve kararlılıkla ekibimiz azimle çalışmakta ve kurumlarımızın ve özel şirketlerin güvenine layık olmaya azami gayret etmektedir.

  Saygılarımla...

  Üst yönetici

ÇÖZÜM TEKNOLOJİLERİMİZ

logo

© 2006 - MMM GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ