Background Image

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Potansiyel riskleri tanımlama, değerlendirme, karşı faaliyetler belirleme ve risk kütüğü oluşturarak riskleri etkin yönetmenizi sağlar

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Hızlı müdahele ve çözüm, etkin, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve çözüm odaklı teknik destek hizmeti ile 7/24 destek. Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, İç kontrol Eylem Planı, Kurumsal Risk Yönetimi sistemleriyle entegre olarak tek platformda sunan ilk ve tek yazılım çözümüdür.

İHTİYAÇLARINIZA CEVAP

Riskin etkin yönetilmesi için olası riskler ve çözümleri önceden planlanmalıdır. Bu nedenle risk yönetimi varolan sorunların değil gelecekteki muhtemel problemlerin yönetilmesini esas alır. İç Kontrol sistemimiz; iç kontrol işlemleri bilinmese dahi sistem tarafından yönlendirilen ve işlemlerin rahatlıkla yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.

YÖNETMELİĞE UYGUNLUK

Kamu İç Kontrol Standartları’nın iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik öngördüğü süreçlerin ve faaliyetlerin, risklerin, dokümantasyonunu, paylaşımını, etkin ve verimli şekilde yönetilmesini, izlenmesini sağlar. Böylelikle; İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetimi Sistemini kurulmasını sağlar.

Background Image

İÇ KONTROL NEDİR ?

TANIMI

5018 s. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55’inci maddesinde; İç Kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

AMACI

* Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
* Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
* Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
* Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

ÖNEMİ

Yürürlükte olan Mevzuata göre Kurumlar İç Kontrol Eylem Planı hazırlamakla ve kurulup işletilmesini sağlamakla yükümlüdürler, ancak iyi yönetim için işi ilk seferinde eksiksiz ve doğru yapmak, hata ortaya çıkmadan önlemini almak önemlidir. İyi bir İç Kontrol Sistemi yönetimde başarı sağlar.

logo

© 2006 - MMM GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ