Background Image

KENT BİLGİ SİSTEMİ

ProKBS konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin akıllı haritalar üzerinde toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir “Bilgi Sistemi”dir.

GIS - MIS

ProKBS yazılımı, konumsal verinin oluşturulması ve yönetilmesinde önde gelen mühendislik platformudur. ProKBS kurum standardı GIS ve MIS veri formatlarına direkt ulaşımı sağlayarak GIS ve MIS arasında köprü kurar.

HARİTA ENTEGRELİ

ProKBS Map 3D ile tek bir ortamda GIS ve MIS'in araçları ve işlevleri kullanılabilir. ProKBS EARTH teknolojisi ile birleştirildiğinde, web veya intranet üzerinden yayımlamada hızlı bir yol sunar. Harita üzerinde veri dönüşümü, veritabanı yönetimi, konumsal analiz, etkileşimli görüntüleme ve kodlama, ağ analizi ve niteliklerin harita üzerine yazım işlemlerinde etkin çözümler sunmaktadır.

VERİ İŞLEME

Bilgi teknolojileriyle ve büyük veri setleri ile çalışan kurum ve kuruluşlar için verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılması çok büyük önem taşımaktadır.

logo

© 2006 - MMM GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ