Background Image

ÖN MALİ KONTROL

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Stratejik Plan - Performans Programı - Faaliyet Raporu - İç Kontrol - Ön Mali Kontrol entegresi.

Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'ne uygundur. Kurum’un Ön Mali Kontrole tabi olan ihale dosyalarının kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlara uygunluğunu denetleme imkanı sunan, ihale dosyalarının dijital arşivini oluşturan ve raporlayan sistemdir.

logo

© 2006 - MMM GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ