Background Image

TAŞINMAZ MAL SİSTEMİ

Kurumların taşınmazlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu / Taşınmaz Mal Yönetmeliğine uygun kayıtlarının yapılması ve mevzuata göre kaydedilen taşınmazların belge ve raporlarının yeni kayıt esasına göre alınabilir hale getiren yazılımdır.

MEVZUATA UYGUN

Taşınmaz Yönetmeliği gereğince ek1 deki kayıt planına göre oluşturulması gereken formlar ve yine ek7 de bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri program tarafından otomatik olarak hazırlanır.

İHTİYAÇLARINIZA CEVAP

Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar, Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar, Orta Malları, Genel Hizmet Alanları ve Sınırlı Ayni Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis formları mevzuata uygun olarak yazılım tarafından otomatik hazırlanır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar, Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar, Orta Malları ve Genel Hizmet Alanları için taşınmaz icmal cetvelleri için tek tuşla otomatik olarak hazırlanır.

logo

© 2006 - MMM GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ