Background Image

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ

Stratejik Plan - Performans Programı - Faaliyet Raporu birbirinden bağımsız değillerdir, birbiriyle entegre olmalıdır.

PAYDAŞLARIN KATILIMI

Tüm paydaşların taleplerinin stratejik amaç ve hedeflere yansıması için mobil anket sistemiyle katılım sağlanması oldukça önemlidir.

İHTİYAÇLARINIZA CEVAP

Stratejik Plan, Performans Programı, Performans Esaslı Bütçeleme, İzleme Değerlendirme ve Faaliyet Raporu hakkında ihtiyacınız olan birbirine entegre sistemler.

YÖNETMELİĞE UYGUNLUK

Sistemlerimiz 5018 S. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na %100 uygundur. İlgili mevzuatın talep ettiği tüm belge cetvel, tablo, form ve raporlar PDF, XML, XLS, DOC, ya da RTF formatında bir butonla kolaylıkla hazırlanır.

TECRÜBELİ DANIŞMANLIK

Kurumların Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu hazırlama aşamalarında tecrübeye ve desteğe ihtiyaç duyduklarında daima yanlarındayız.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Stratejik Yönetim Sistemimizi kullanacak olan müşterilerimizin Stratejik Plan, Performans Programı ve bütçeleri tarafımızdan sisteme aktarılır. Bu aktarım esnasında talep edilirse müşteri memnuniyeti için gerekli düzeltme ve revizeler de yapılır.

BAŞARIYA KATKISI

Stratejik Yönetim Sistemi birbirine entegre olan yazılımlarla faaliyetlerinizi, bu faaliyetlerin gerçekleşme ve sapmalarını, performans göstergelerinizi ve tüm bu süreçlerin eşzamanlı izleme ve değerlendirmesini yapmanıza olanak sağlayarak kurumunuzun başarısına katkı sunar.

Background Image

MODÜL İÇERİĞİ

STRATEJİK PLANLAMA

Stratejik Planlama Sistemimizle Misyon - Vizyon - İlkeler - SWOT Analizleri - Stratejik Amaç - Stratejik Hedef belirleyebilir ve tüm bu aşamaları sistem üzerinden kolay kullanım ile yönetebilir ve raporlayabilirsiniz.

PERFORMANS PROGRAMI

Yıl içinde birimlerinizin gerçekleştirileceği faaliyetlerin belirlenmesi, maliyetlendirilmesi ve uygun göstergelerin belirlenmesi ve kurumunuza özgün belirlenen zaman dilimi içinde gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi.

FAALİYET RAPORU

Yılın son iş günü itibariyle tek tuşa basarak hedeflerinize ne kadar ulaştığınızı ölçmek, izlemek ve değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını ilgili kurumlarla ve paydaşlarla paylaşma aşamalarını kolayca yürütebilirsiniz.

logo

© 2006 - MMM GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ